Archives

YOUNG LEARNERS

...

KET

El Key English Test (KET) és el nivell A2 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes. KET reconeix l’aptitud per controlar situacions comunicatives quotidianes tant orals com escrites a un nivell bàsic. Disposes de coneixements bàsics d’anglès? Pots entendre textos simples? Pots comunicar-te en situacions familiars? Pots entendre noticies curtes i adreces senzilles? Si és així, llavors KET és l’examen que et...

PET

El Preliminary English Test és el Nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes. Si ets capaç d’utilitzar  situacions comunicatives quotidianes tant orals com escrites (com ara llegir llibres de textos senzills i articles, escriure cartes personals senzilles, prendre notes durant una reunió), llavors aquest és el teu examen. Al voltant de 80.000 persones en més de 80 països realitzen cada any l’examen...

FCE (FIRST)

El First Certificate in English és el nivell B2 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes. Escull el FCE si el teu coneixement de l’anglès és adient per a la major part de les situacions pràctiques del dia a dia, incloent-hi els negocis i els estudis. Per tal de superar aquest examen necessitaràs una àmplia varietat de vocabulari i hauràs d’ésser capaç...

CAE

El Certificate in Advanced English és el segon nivell més alt dels exàmens Cambridge English, en el nivell C1 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes creat pel Consell d’Europa. Escull CAE si el que vols és assolir un estàndard d’anglès adient per a la major part dels objectius (incloent-hi situacions socials i professionals) i per l’educació superior. Encara que el nivell d’habilitats...

CPE

El Certificate of Proficiency in English (CPE) és el nivell superior dels exàmens Cambridge English Language Assessment. És un exàmen de nivell molt avançat. A QUI VA DIRIGIT EL CPE? El CPE està pensat per a aquelles persones que ja posseeixen una alta competència lingüística i que són capaces de desenvolupar-se de manera efectiva en pràcticament tots els contextos de la parla anglesa. Els...

CAMBRIDGE SALT

ANGLO SCHOOL SALT coordina l´organització dels exàmens de Cambridge de UdG ES448 a Salt FORMULARI DE MATRICULACIÓ PELS EXÀMENS DE CAMBRIDGE ENGLISH a LES BERNARDES SALT No atendrem les dades que envieu a través d’aquest formulari fora del període de matriculació. NormativaCambridge CC EXÀMENS CAMBRIDGE “LA CAIXA” 2100 0282 01 0102478054...