El Key English Test (KET) és el nivell A2 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes. KET reconeix l’aptitud per controlar situacions comunicatives quotidianes tant orals com escrites a un nivell bàsic.

Disposes de coneixements bàsics d’anglès? Pots entendre textos simples? Pots comunicar-te en situacions familiars? Pots entendre noticies curtes i adreces senzilles? Si és així, llavors KET és l’examen que et convé.

Hi ha dues versions de KET disponibles: KET i KET per a les escoles.
Tots dos segueixen exactament el mateix format i el nivell de les preguntes és idèntic. L’única diferència és que el contingut i el tractament de temes en KET per a les escoles s’ha vist especialment adreçat als interessos i l’experiència dels alumnes de l’escola.

 

Per a què et capacita el KET?

L’usuari d’un Nivell A2 pot:

  • comprendre preguntes i instruccions senzilles
  • expressar opinions ó necessitats senzilles
  • completar formularis i escriure postals ó cartes curtes i senzilles relacionades amb informació personal


QUÈ INCLOU L’EXAMEN DE KET I  ‘KET FOR SCHOOLS’?

Consisteix en tres proves:

  • Reading and Writing: 1 h 10 min. Els candidats han de ser capaços de comprendre una senzilla informació escrita com per exemple cartells, fulletons informatius, diaris i revistes. També han de completar frases senzilles i escriure un petit missatge ó nota de 25-35 paraules.
  • Listening: 30 min. Els candidats han de ser capaços de comprendre anuncis i altres missatges orals expressats emès de forma clara i no massa ràpida.
  • Speaking: 10 min. Els candidats han de demostrar que poden prendre part en una conversa preguntant i responent preguntes senzilles. Realitzaran l’Speaking Test amb un altre candidat ó en un grup de tres.


INFORMACIÓ I RECURSOS GRATUÏTS

testonline

CAMBRIDGE CENTENARY PEU PAG