cae

El Certificate in Advanced English és el segon nivell més alt dels exàmens Cambridge English, en el nivell C1 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes creat pel Consell d’Europa. Escull CAE si el que vols és assolir un estàndard d’anglès adient per a la major part dels objectius (incloent-hi situacions socials i professionals) i per l’educació superior.

Encara que el nivell d’habilitats lingüístiques requerit no és tan alt com al CPE (Certificate of Proficiency in English), CAE reconeix la capacitat per comunicar-se en anglès amb confiança i és aplicable a gairebé totes les situacions de la vida quotidiana.

Al voltant de 60.000 persones en més de 60 països realitzen cada any l’examen CAE.

Per a què et capacita el CAE?

Es tracta d’un Nivell C1 del Marc Comú Europeo de Referència per als Idiomes (CEFR) del Consell d’Europa – un indicador de l’habilitat en el llenguatge internacionalment reconegut.

Per exemple, l’usuari típic d’un Nivell C1 pot:

  • llegir amb la suficient velocitat per fer front a un curs acadèmic
  • comprendre opinions complexes
  • produir fragments escrits clars, detallats i ben estructurats
  • expressar-se correctament amb un bon grau de fluïdesa
  • fer servir l’anglès de forma flexible en els àmbits social, professional i acadèmic.


A QUI VA DIRIGIT EL CAE?

El CAE està pensat per a aquelles persones que tenen un nivell adequat per a la majoria de les situacions quotidianes incloent els negocis i els estudis. La superació d’aquest examen indica competència per a utilitzar l’anglès de manera eficaç i per a desenvolupar-se amb seguretat en situacions socials i professionals.

PER QUÈ TRIAR EL CAE?

El CAE està reconegut per institucions d’ensenyament superior en molt països com a prova de competència lingüística adequada per a cursos impartits i avaluats en anglès. Quasi totes les universitats del Regne Unit, Australia  i cada dia més universitats dels Estats Units reconeixen el CAE.

QUÈ INCLOU L’EXAMEN DEL CAE?

El CAE el conformen cinc proves:

  • Reading & Use of English: 1 hora. Hauràs de ser capaç d’entendre informació continguda en llibres de ficció i de no ficció, en diaris i en revistes , i demostrar la teva capacitat en gramàtica i vocabulari en diferents contextes.
  • Writing: 1 hora 30 minuts. Hauràs de demostrar que ets capaç de redactar dos textos diferents com ara una història curta, una carta, un article, un informe, un comentari ó un assaig.
  • Listening: 40 minuts. Hauràs de demostrar que ets capaç de comprendre el significat de diversos materials de tipus oral, incloent-hi noticiaris, discursos, històries i anècdotes i anuncis públics.
  • Speaking: 16 minuts. Realitzaràs l’Speaking Test amb un altre candidat o en un grup de tres i hauràs de demostrar la teva capacitat per prendre part en diferents tipus d’interacció: amb l’examinador, amb els altres candidats i per tu mateix.INFORMACIÓ I RECURSOS GRATUÏTS


testonline

CAMBRIDGE CENTENARY PEU PAG